ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING

WAAROVER GAAT HET?

Op 23 februari 2017 ging de omgevingsvergunning van start. Ze vervangt en integreert de wirwar van vergunningen die tot dan bestonden. Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden bij één loket, het omgevingsloket Vlaanderen waarna de bevoegde gemeente na één adviesronde tot één beslissing komt.
Het stroomlijnen van de procedures legt voor wat de tuin betreft veel macht bij de lokale gemeenten. Elke gemeente kan andere verordeningen, plannen of voorschriften op/voor haar grondgebied opgesteld hebben. Sommige zijn reeds lang geleden opgesteld, andere recent, aangepast of gewijzigd. Het is dus cruciaal om, wanneer vereist, advies in te winnen bij de gemeente. Zij is op de hoogte van alle geldende regels op haar grondgebied. Wil je geen bouwovertreding in de tuin begaan, dan sluit je alle twijfel en onzekerheden uit met een vergunde omgevingsvergunning verleend door het gemeentebestuur.

ADVIES

Voor kleine werken op en rond een gebouw zijn heel wat aanvragen makkelijk door uzelf op te stellen. Het normenboek, om een dossier correct op te stellen, is online terug te vinden.

Maar wat als het een bundeling is van meerdere kleine werken op en rond een gebouw? Lukt het u dan nog om een correct, allesomvattend dossier samen te stellen? Weet dat u hiervoor terecht kan bij Tai’s Creative. Dit is een kluifje naar mijn hand als landschaps- en tuinarchitecte. Ik ben immers regelmatig bezig met het opstellen van schaalplannen, gemeentelijke reglementen, ruimtelijke ordening , verkavelingsvoorschriften of andere voorschriften bij het opstarten van een tekenopdracht en het uittekenen van een tuinontwerp. Een omgevingsvergunning opstellen voor ‘kleine werken op en rond een gebouw’ is na het door u goedgekeurd tuinontwerp dikwijls de volgende logische stap.

Pas met een positieve vergunning, na het aanvragen van een omgevingsvergunning, kan u zorgeloos genieten van de uitgevoerde tuinwerken. De kostprijs voor het opstellen van een allesomvattende omgevingsvergunningsaanvraag ligt altijd lager dan de kosten na een herstelvordering met bijhorende boetes.

/* End ksy-main-container-content */