TAI'S CREATIVE

TUINONTWERP WERFOPVOLGING TOTAALCONCEPT

HET TUINONTWERP

STEEDS MAATWERK

Een tekenopdracht is steeds maatwerk!

Een tuinontwerp is echter zoveel meer dan een mooie tekening. Het is een bruikbaar plan, op schaal uitgetekend. Het omvat een visie, een interpretatie van uw wensen, een vertaling van de opportuniteiten en mogelijkheden. Het biedt oplossingen bij tuinproblemen.

Het sluit aan bij uw huis en uw manier van leven.

WERFOPVOLGING

UITVOERINGSADVIES OP MAAT

De uitvoering gebeurt door uzelf, door derden of door Tai's Creative. Bij werfopvolging tijdens de realisatie is het mijn taak erop toe te kijken dat alle voorschriften gerespecteerd worden en de regels van de kunst gevolgd worden.

TOTAALCONCEPT

TUINPROJECT ZONDER ZORGEN

Niet meer of minder dan een 'sleutel op de tuindeur aanpak'.

U vertrouwt het volledig traject toe aan Tai's Creative: na het tuinplandossier organiseer en coördineer ik de volledige aanleg. Ik ben uw aanspreekpunt en u hoeft zelf niet op zoek te gaan naar aannemers en materialen. Als onafhankelijk tuinarchitect ben ik niet getrouwd met één product of tuinaannemer. Zowel voor de materialen en de vakmensen stel ik telkens opnieuw de juiste ploeg samen voor de realisatie van uw tuinplan.

Een tuinproject zonder zorgen!

TUINPLANDOSSIER

Een tekenopdracht of tuinplandossier bestaat uit een tuinontwerp, een beplantingsplan en een voorstel voor de andere tuinmaterialen. Facultatief zijn er technische uitvoeringsplannen, detailtekeningen, lastenboeken, bouwaanvragen (zonder tussenkomst bouwarchitect), verklarende plantenlijsten en illustraties. In het ruimere aanbod van Tai's Creative blijft dit nog altijd de creatieve eerste cruciale stap. De basis moet goed zitten om de verdere uitvoeringsstappen vlot te laten verlopen en er kan dus nooit te veel tijd en effort in gestoken worden.

Ook na 20 jaar tuinarchitectuur is elk tuinplandossier voor mij nog steeds een ontdekkingstocht in de leefwereld en ideeën van nieuwe klanten

TUINPLANDOSSIER - DE OPSTART

VERLANGLIJSTJE

Bij het opstarten van een tuinplandossier neem ik mijn tijd om uw verlanglijst op te maken. Tijdens het gesprek komen zowel de voor-de-hand liggende, als de minder duidelijke punten naar boven. Pijnpunten zijn vaak gekend, doch ook onuitgesproken en onduidelijke wensen probeer ik te achterhalen. Maar niet enkel problemen en wensen zijn belangrijk. Ook uw persoonlijke voorkeuren, leefwijze, uw stijl van woonst en interieur geven informatie en leiden tot een beter beeld over u en uw verwachtingen voor het tuinontwerp. Over het algemeen duurt dit gesprek ongeveer 1 à 1.5u.

OPMETINGEN

Inplantings- en grondplan van de woning, hoogtemeting van het terrein worden door u ter beschikking gesteld (schaalplannen op papier of pdf). Wanneer deze niet voorhanden zijn, kan er een beperkte opmeting op het terrein uitgevoerd worden door mij (schetsmatig en beperkte nauwkeurigheid) of kan u op eigen initiatief een gedetailleerde opmeting door een beëdigd landmeter laten uitvoeren. Eventuele opmetingskosten zijn facultatieve kosten. Ik neem mijn tijd om het terrein ter plaatse te bezoeken. Er worden foto’s gemaakt. Eventueel wordt de bestaande toestand of bepaalde delen, voor zover wenselijk of nodig, geïnventariseerd met het oog op behoud in het tuinplan. Wanneer er geen te behouden zaken zijn, ga ik ervan uit dat ze onbestaand zijn op papier. Eens de tuinwensen en de huidige problematiek gekend zijn, ga ik aan de slag.

TUINPLANDOSSIER - DE TEKENTAFEL

CREATIVITEIT

Het tuinontwerp ontstaat op de tekentafel. Het is het resultaat van bovenstaand vermeld verlanglijstje, de nodige opmetingen en mijn creativiteit. Een bovenaanzicht op schaal vind ik nog altijd het makkelijkst om te ontwerpen. 2D, 3D en perspectieven zie ik zo voor me, maar het is natuurlijk belangrijk dat ik alles ook duidelijk aan u kan overbrengen. Ik maak een tuinplan dat alles bundelt namelijk ‘het ontwerp’. Dit is een ingekleurde kopie op papier van het ontwerp op kalk. Dit stel ik aan u voor en vormt de basis voor alle volgende stappen.

AANPASSINGEN

Omdat het correct uitleggen van tuinwensen of wat men bedoelt moeilijker is dan men denkt, sluit het tuinontwerp soms niet geheel aan bij de verwachtingen. Eventuele aanpassingen volgen dan op basis van opmerkingen en vragen. Het tuinontwerp is voor u en het vervolgtraject het belangrijkste plan. Dit bepaalt namelijk hoe de tuin er zal gaan uitzien na realisatie: open/gesloten, schaduw/zon, optisch vergroot/intimiteit en mogelijke oplossingen voor gestelde problemen, opportuniteiten en zoveel meer.

TUINPLANDOSSIER - HET BEPLANTINGSPLAN

PLANTENASSORTIMENT

Het beplantingsplan (welke plant komt waar, aantal planten voor een bepaalde oppervlakte) bestaat uit een uitgetekend plan met codes en een bijhorende codelijst voor voorgestelde plantenassortiment. Het plantenassortiment bepaalt of het geheel kleurrijk wordt, lange bloei geeft, arbeidsintensief is naar onderhoud of net eerder sober, strak en eenvoudig. Door middel van het beplantingsplan kan men uitvoering makkelijk faseren in functie van budget en onderhoudstijd na aanleg.

ANDERE MATERIALEN

Het aanbod materialen is door de komst van het internet immens geworden. Maar net daardoor ook heel moeilijk om de juiste keuze te maken. Hier is het belangrijk om budget af te wegen tegenover gewenste kwaliteit. Men betaalt immers altijd de juiste prijs voor het gekozen product.

TUINPLANDOSSIER - DE TECHNISCHE PLANNEN

WETTELIJK

Bij aanvang van een opdracht vraag ik de stedebouwkundige en verkavelingsvoorschriften op voor jouw terrein. Deze werden soms heel specifiek opgesteld en zijn veelal heel verschillend per gemeente. Jammer genoeg beperken ze af en toe mijn creatieve mogelijkheden. Tekenen is makkelijk maar correct en binnen de wettelijke beperkingen creatief zijn is mijn grootste uitdaging.

Sommige beperkingen kunnen aangepast worden door een verkavelingswijziging, beperkte bouwaanvraag of meldingsplicht. De opmaak van plannen en/of een volledig dossier zijn onderdeel van de technische plannen.

UITVOERINGSPLANNEN

Een uitvoeringsplan kan over een specifiek detailonderdeel gaan of enkele constructiewerken combineren. Het maakt een bepaald onderdeel duidelijker en handiger tijdens de werken. Ze worden opgesteld wanneer nodig en zijn zeer gedetailleerd, gericht en specifiek: wie voert de werken uit; welke materialen worden gebruikt; welke plaatsingswijze dient gevolgd; ... De correctheid wordt zo nodig afgetoetst bij de desbetreffende vakmensen en fabrikanten.

Uw garantie voor een geslaagd project. Uw investering voor jaren moet correct zijn!

UW TUINPLANDOSSIER

OP MAAT GESNEDEN

/* End ksy-main-container-content */